Centrala TSZ-200 przeznaczona jest do sterowania, kontroli i zasilania urządzeń w systemach rozprzestrzeniania się dymu, ciepła i  wentylacji pożarowej. Na algorytmach umieszczonych w pamięci mikroprocesora, sterownik przeprowadza procedury przeciwpożarowe, na podstawie wytycznych określonych w scenariuszu pożarowym. Stosowane urządzenie w systemach złożonych może się składać nawet z 200 elementów (klap i wentylatorów). Współpracuje z centralnym stanowiskiem wizualizacji i z innymi centralami TSZ.

    Wszystkie centrale TSZ-200 wykonywane są na zamówienie indywidualne. Wyposażenie oraz sposób działania centrali zależą od schematu przyjętego dla danego budynku. Centrala TSZ-200 ma świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Zastosowanie centrali TSZ-200:

     • Obiekty przemysłowe i produkcyjne,

     • Podziemne garaże,

     • Centra handlowe,

     • Wielopoziomowe parkingi,

     • Obiekty wielopoziomowe,

     • Tunele drogowe,

     • Poziome drogi ewakuacyjne,

     • Elektrownie i elektrociepłownie.

Nowy Sącz ul. Grunwaldzka 108
Telefon: +48 668 599 887
E-mail: goka@goka.eu